V Ä L K O M N A    I N ........

 

 

 

och kika runt på vår kennels hundar och valpkullar,

samt andra händelser under 30 år - men allra 

mest handlar det om de sista 10 åren, med

rasen dansk-svenska gårdshundar!

 

lillemorflocken III

foto; Ingvar Lager